Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

 

pro podnikající fyzickou osobu Kamila Hlavačková

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu www.hry-lenochod.cz.

 

      I.          Základní ustanovení

 

Správce: Kamila Hlavačková

IČ: 21223386, zapsaná v živnostenském rejstříku v Boskovicích

Sídlo: Mladkov 140, 679 01 Boskovice, Česká republika

Email: info@hry-lenochod.cz

Telefon: +420 777 135 516

 

(dále jen „správce“) 

 

Správce sděluje, že v souladu s nařízením EU (GDPR) a s českou legislativou zpracovává osobní údaje zákazníků. Jednotlivá znění ke zpracování osobních údajů (oblast, rozsah, účel) jsou samostatně popsány. 

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

 

    II.          Zpracování osobních údajů

 1. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující zákazníka jakožto fyzickou nebo právnickou osobu.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
 • provozování e-shopu www.hry-lenochod.cz,
 • vyřízení objednávky a s tím související plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem,
 • komunikace mezi smluvními stranami,
 • zasílání obchodních sdělení a další marketingové aktivity.
 1. Správce zpracovává identifikační a kontaktní osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění kupní smlouvy a vyřízení objednávky v internetovém obchodě www.hry-lenochod.cz.
 2. Osobní údaje nejsou zveřejňované, nedochází k přenosu do dalších zemí a jsou uchovávány po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů nebo případně do doby žádosti o jejich smazání.

  III.          Práva zákazníků

Dle podmínek stanovených zákonem má zákazník právo:

 1. na přístup ke svým osobním údajům,
 2. na opravu svých osobních údajů,
 3. na smazání svých osobních údajů,
 4. vznést námitku proti zpracování,
 5. na přenositelnost svých osobních údajů,
 6. odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo využitím emailu info@hry-lenochod.cz,
 7. podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

 IV.          Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

 1. správce e-shopu,
 2. dodavatelé správce jejichž služby souvisí s řádným plněním kupní smlouvy a vyřízením objednávek (dopravci, realizace plateb),
 3. dodavatelé správce zajišťující provoz e-shopu (Shoptet) a služby související s provozem e-shopu,
 4. dodavatele správce zajišťující marketingové služby.

   V.          Zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů.

 VI.          Používání souborů cookies

 1. Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka internetového obchodu www.hry-lenochod.cz, umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní.
 2. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku, která je rozpozná.
 3. Zaškrtnutím souhlasu na webovém rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o vás společností Google a námi. Informace o tom, jak společnost Google používá data, které od nás získává, můžete se podávat na tento odkaz.
 4. Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele.
 5. Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.
 6. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.
 7. Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

VII.          Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového obchodu www.hry-lenochod.cz kupující potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
 2. S těmito podmínkami kupující souhlasí zaškrtnutím políčka v objednávce.
 3. Správce má právo tyto podmínky kdykoliv změnit. Novou verzi podmínek je povinný zveřejnit na své webové stránce.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 2. 2024